Vi har försökt sammanställa de vanligaste frågorna här. Om du inte hittar svar på just din fråga är du hjärtligt välkommen att ställa den till oss: info@hsklinik.se

 

Vad är gråstarr?

Grå starr, eller katarakt som det heter i medicinska termer, innebär att ögats naturliga lins grumlas.
I takt med att gråstarren tilltar försämras oftast synförmågan gradvis eftersom att linsen blir mer ogenomskinlig.

Varför får man gråstarr?

Gråstarr förekommer i alla åldrar men det vanligaste är att man får sjukdomen när man blir äldre. Undersökningar visar att mer än hälften av alla personer över 65 år har gråstarr.Orsakerna till varför äldre får gråstarr är fortfarande inte helt kända.
Det finns däremot en del faktorer som vi vet påverkar t.ex.
Om ögat blivit utsatt för alldeles för mycket av solens ultravioletta ljus Som en följd av en sjukdom t.ex. diabetes eller regnbågshinneinflammation Rökning Vitaminbrist och undernäring

Hur vet man om man fått gråstarr?

Vanligtvis har du märkt en synnedsättning de senaste åren eller månaderna. Några av de vanligaste symptomen är att du:
Får sämre och suddigare syn Lätt bländas (T.ex. vid bilkörning i mörker) Upplever dubbelseende Har svårare att bedöma avstånd (T.ex. vid trottoarkanter)

När ska man söka vård?

Om du misstänker att du har gråstarr bör du kontakta en optiker eller ögonläkare. Tidigare var man tvungen att vänta tills gråstarren ”mognat” innan man kunde operera, Men tack vare den medicinska utvecklingen med operationsmetoden och den medicin tekniska utrustningen kan man idag operera ögat så snart patienten upplever att synförmågan försämrats och påverkar det dagliga livet.

Jag har varit hos en ögonläkare som konstaterat att jag har gråstarr. Vad händer nu?

Operation är enda effektiva behandlingen för gråstarr. Innan operation kommer ögat att undersökas på nytt. Man kommer mäta ögats längd med hjälp av laser (eller ultraljud beroende på hur tät gråstarren är) för att sedan beräkna vilken styrka den konstgjorda linsen ska ha. Vid operation får du lokalbedövning med ögondroppar. Den grumlade linsen delas in i bitar med hjälp av ultraljud som sedan ”äts” upp genom pupillen via ett litet snitt i hornhinnan. Därefter sätts den konstgjorda linsen in. Operationen tar vanligtvis ca. 20 min och du kan gå hem samma dag.

Hur blir synen efter en gråstarroperation?

Efter operationen kan du fortfarande uppleva lite dimsyn emellanåt. Färger kan ofta upplevas lite blåare. Det är mycket vanligt att det skaver och kliar i ögat i upp till ett par veckor efteråt. Ögat kan även vara rött och irriterat. En rekommendation kan vara tårersättningsdroppar, som ofta hjälper. En tid efter operationen, vanligtvis ca. 6 veckor, behöver du ev. prova ut nya glasögon, som komplement till den nya linsen. Detta gör du hos din optiker. Personer, oftast yngre, som före operationen kunnat växla mellan avståndsseende och närseende, förlorar den förmågan och måste skaffa sig läsglasögon.

Måste man gå till optiker och skaffa glasögon efter en gråstarroperation?

I takt med att du blir äldre och den naturliga linsen blir stelare förlorar ögat sin förmåga att ställa in sig från långa till korta avstånd. Vilket innebär att du behöver läsglasögon. Man kan i samband med sin gråstarrsoperation få bra närseende och avståndsseende genom att välja en multifokal lins. Det finns även linser som kan korrigera brytningsfel och du bör bli informerad om detta innan din operation. Dessa linser bekostas sällan av landstinget, men i vissa fall kan man få betala mellanskillnaden mot en vanlig lins då man ändå behöver opereras för sin gråstarr.

Jag är gråstarropererad för några månader sedan och har börjat se suddigt igen.

Har min gråstarr kommit tillbaka?

Gråstarr botas helt och hållet med en operation och kan alltså inte komma tillbaka. En vanlig orsak till dimsyn efter en gråstarroperation är s.k. Efterstarr. Efterstarr brukar märkas från ett par månader upp till några år efter operationen och kan enkelt och smärtfritt tas bort med hjälp av laser. Kontakta din ögonläkare.

Mottagningen har öppet alla helgfria vardagar, Mån – Tors 08.00 – 17.00, Fre 08.00 – 14.30 och telefontid 08.00 – 16.00. Det händer även att vi har öppet vissa helger och kvällar.

Är ni anslutna till försäkringskassan?

Ja, ett besök hos ögonläkare kostar 100.-/300.- i patientavg. och är frikortsgrundande. Vi innehar vårdavtal med Region Halland.

Gäller frikort hos er?

Ja. Frikort får man om man sammanlagt betalt 1 100 kr för besök inom öppenvården inom en 12 månaders period. Frikortet täcker då patientavgifterna för resterande delen av perioden. Om du är under 20 år eller över 85 år har du avgiftsfri vård inom öppenvården.

Hur fungerar det med reseersättning?

Du har rätt till ersättning när du reser till en vårdgivare som tillhör eller har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland. Om du vid besöket frågar i receptionen ang. reseersättning kommer ni få en blankett/intyg som ni fyller i och skickar in enligt anvisningarna. För mer information se broschyren ”Sjukresor”.

Jag har fått ett föreläggande från Transportstyrelsen. Kan ni hjälpa mig med ett intyg?

Ta en kopia på föreläggandet och skicka in till oss. Vi behöver veta vad intyget avser samt vilka undersökningar som ska utföras. Viktigt att tänka på vid intyg till Transportstyrelsen är att det är ditt ansvar och inte läkarens att intyget kommer in i tid enligt föreläggandet. Intyget kostar 2 000kr utöver patientavgiften vid besöket.